شرکت مخابرات طرح تانوما را رسما افتتاح کرد…

اکنون دسترسی مردم به فیبر نوری برای منازل، ساختمان های تجاری، صنعتی و دولتی فراهم شده است.

منبع: سایت فناوری اطلاعات